26.10.2017

Ruszyła XIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”.

Celem realizowanego przedsięwzięcia jak popularyzacja wiedzy w zakresie historii integracji Europy, zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, a także bieżących wyzwań przed jakimi stoi Unia oraz państwa członkowskie.

Nagrodą główną w XIII edycji jest płatny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie Janusza Lewandowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego. Na pozostałych finalistów czekają wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego oraz cenne nagrody rzeczowe.

Szkoły zainteresowane udziałem w Olimpiadzie proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Olimpiady na adres mailowy: kontakt@gwiezdnykrag.pl do 19 listopada 2017 r.!

Organizatorami XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce, Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce, Słupski Instytut ds. Młodzieży oraz Miasto Słupsk.

Harmonogram Olimpiady

 • 1 października-19 listopada 2017 r. – zgłoszenia zainteresowanych szkół
 • 24 listopada 2017 r. – I etap Olimpiady (odbywa się w szkołach)
 • 1 grudnia 2017 r. – wyniki I etapu Olimpiady
 • 12 grudnia 2017 r. – II etap Olimpiady (odbywa się w centrach egzaminacyjnych – adresy zostaną podane na stronie internetowej)
 • 19 grudnia 2017 r. – wyniki II etapu Olimpiady
 • 2 lutego 2017 r. – publikacja zagadnień finałowych Olimpiady i tematu debaty
 • 7-8 marca 2017 r. – finał Olimpiady w Słupsku
 • 9 marca 2017 r. – Uroczysta Gala Ogłoszenia Wyników Olimpiady w Słupsku

Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu finalistów i ich opiekunów z miejsca zamieszkania do Słupska oraz pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Na podstawie art. 5 regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej powołuje Komitet Organizacyjny w składzie:

 • Rafał Szyndlauer, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce – Przewodniczący;
 • Jacek Alicki, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce;
 • Rafał Kuligowski, członek Team Europe, prezes Słupskiego Instytutu ds. Młodzieży.

Szczegółowe informacje

Strona internetowa Olimpiady

Facebook

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zagadnienia