Europe Direct Bielsko-Biała | Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT w Bielsku-Białej

Możliwa jest relokacja wszystkich osób przebywających we Włoszech i w Grecji – deklaruje komisarz Dimitris Avramopulos. Komisja Europejska przyjęła swoje dziewiąte sprawozdanie z postępów w realizacji unijnych programów relokacji i przesiedleń w …

Europejski Korpus Solidarności już działa, ale każdy obywatel UE może uczestniczyć w jego dalszym tworzeniu! Rozpoczęły się konsultacje społeczne, których celem jest zebranie opinii młodych ludzi, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą, organizacji, …

Nowoczesna i uproszczona polityka rolna adekwatna do wyzwań XXI wieku – to temat konsultacji społecznych, które mają sprecyzować oczekiwania obywateli UE dotyczące tego sektora. Przez najbliższe 12 tygodni zbierane będą opinie, które …

1 Lut 2017

Roaming znika

Coraz bliżej końca opłat roamingowych w Europie. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady UE oraz Komisji Europejskiej właśnie uzgodnili sposób regulacji hurtowych rynków usług czyli cen naliczanych wzajemnie przez operatorów innych sieci jeżeli ich …

Polityka spójności na lata 2007–2013 została wprowadzona w trudnym okresie. Kryzys ekonomiczny i finansowy w Europie spowodował ograniczenie inwestycji publicznych, przez co fundusze na rzecz polityki spójności miały jeszcze większe znaczenie dla …