O nas

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej otrzymała mandat sieci punktów informacyjnych Europe Direct w kolejnym okresie działania tej sieci, przewidzianym na lata 2013–2017. Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bielsko-Biała kontynuuje swą działalność, zapoczątkowaną w 2005 r., zapewniając obywatelom jak najszerszą i najlepszą wiedzę na temat instytucji, prawa i programów Unii Europejskiej.

Zakres zadań stojących przed Punktem Informacji Europejskiej

EUROPE DIRECT – Bielsko-Biała:

– zapewnienie mieszkańcom regionu bezpłatnego dostępu do informacji (książki, czasopisma, ulotki, Internet), udzielanie porad, pomocy i odpowiedzi na pytania dotyczące instytucji Unii Europejskiej, jej ustawodawstwa, polityk, programów pomocowych oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów z unijnych funduszy. W przypadku gdyby informacja na zadane pytanie nie mogła być udzielona od razu istnieje możliwość umówienia się w terminie późniejszym, udzielenia odpowiedzi w przeciągu 3 dni roboczych od zadania pytania telefonicznie lub pocztą elektroniczną, bądź skierowania zapytującego do instytucji i/lub sieci informacyjnej (np. EURES, EuroInfo, CDE)zajmującej się szczegółowo problematyką, której dotyczy zapytanie,

– organizowanie lokalnych i regionalnych imprez o charakterze europejskim, szkoleń i warsztatów na temat Unii Europejskiej dla różnych grup odbiorców (np. młodzież szkolna, studenci, przedsiębiorcy, nauczyciele), konkursów dla dzieci i młodzieży oraz innych spotkań informacyjno-edukacyjnych,

– rozpowszechnianie materiałów informacyjnych w siedzibie i filiach Książnicy Beskidzkiej, punktach kontaktowych, szkołach i uczelniach, urzędach obszaru działania Punktu,

– stworzenie społeczności lokalnej możliwości przekazania Komisji Europejskiej informacji zwrotnej w postaci pytań, opinii i sugestii.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Unii Europejskiej?

PRZYJDŹ DO NAS

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bielsko-Biała
ul. Słowackiego 17 a
Bielsko-Biała
tel. 33 812 35 20
e-mail: europedirect.bielsko.biala@gmail.com

Połącz się bezpośrednio z Unią Europejską:

00 800 6 7 8 9 10 11

EUROPE DIRECT oferuje także bezpłatną infolinię telefoniczną z połączeń stacjonarnych z każdego miejsca w Europie, która umożliwia połączenie z operatorem, mówiącym we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej, w tym w języku polskim.