22.11.2017

Nowe przepisy ułatwią nadawcom publikowanie treści w całej UE

We wtorek, 21 listopada, Komisja Prawna przyjęła projekt rozporządzenia, które uprości dystrybucję internetowych programów telewizyjnych i radiowych w całej Unii Europejskiej.

20171117PHT88331-cl

Ponad połowa wszystkich użytkowników internetu w UE ogląda TV online lub korzysta z telewizyjnych usług catch-up. Nadawcy i inni operatorzy mają trudności z określeniem praw do swoich usług internetowych lub cyfrowych, gdy chcą oferować je w innych krajach UE.

Projekt rozporządzenia koncentruje się na zapewnieniu osobom przebywającym w innym państwie członkowskim dostępu dointernetowych programów newsowych nadawców mających siedzibę w innych państwach członkowskich. Nadawcy, którzy chcą oferować program online w różnych krajach UE, będą musieli uzyskać prawa tylko w jednym kraju.

Warto wspomnieć, że maju 2017 r. Parlament przyjął inne rozporządzenie, które pozwoli abonentom internetowych serwisów z filmami, muzyką, prasą i książkami na korzystanie z nich w innym państwie członkowskim podczas tymczasowych pobytów, np. w związku z urlopem, studiami. Nowe reguły wejdą w życie w pierwszej połowie 2018 r. i obejmą przyszłe oraz już obowiązujące umowy abonamentowe. Więcej informacji.

Kolejne kroki

Po tym jak projekt trafi pod głosowanie plenarne, Parlament Europejski będzie mógł przystąpić do negocjacji z państwami członkowskimi.

Źródło: Parlament Europejski