12.09.2017

Nagrody RegioStars 2017

Została ogłoszona lista finalistów RegioStars 2017, corocznego konkursu, w którym wyróżniane są najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne współfinansowane ze środków unijnych funduszy spójności.

Niezależne jury konkursu, pod przewodnictwem posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta van Nistelrooija, wybrało 24 finalistów spośród 103 zgłoszonych projektów w oparciu o cztery najważniejsze kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracę partnerską.

24 finalistów pochodzi z regionów i miast z 20 państw członkowskich oraz jednego kraju sąsiadującego: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Wielu finalistów stara się rozwiązywać wspólne problemy poprzez współpracę transgraniczną .

W konkursie wyróżnia się pięć kategorii:

  • Kategoria 1 Mądra specjalizacja dla innowacji w sektorze MŚP
  • Kategoria 2 Unia energetyczna: zmiany klimatyczne
  • Kategoria 3 Wzmocnienie pozycji kobiet i ich aktywne uczestnictwo
  • Kategoria 4 Edukacja i szkolenia
  • Kategoria 5 CityStar: miasta przechodzące na technologię cyfrową

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni we wtorek, 10 października, w Brukseli podczas ceremonii wręczenia nagród RegioStars.

Nagrody RegioStars 2017: Lista projektów finałowych

Źródło: ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards/#1