01.08.2017

EKES: konkurs inicjatyw

Do 8 września Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjmuje zgłoszenia do tegorocznej Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego. W 2017 r. wyróżnione będą najlepsze innowacyjne projekty na rzecz promowania wysokiej jakości zatrudnienia i przedsiębiorczości, które skupiają się na młodzieży, migrantach i innych osobach mających trudności z dostępem do rynku pracy.

 Nagroda – w sumie 50 tys. euro – zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom. Termin zgłaszania kandydatur upływa 8 września 2017 r., a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 7 grudnia 2017 r. w Brukseli.

Po prawie dziesięciu latach od szczytowej fazy kryzysu finansowego i gospodarczego, pomimo zanotowanej w ostatnim okresie poprawy, Unia Europejska wciąż zmaga się z wysokim poziomem bezrobocia. Dlatego w tym roku EKES postanowił nagrodzić najbardziej innowacyjne projekty, które sprzyjają tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy oraz promują przedsiębiorczość i samozatrudnienie, a tym samym przyczyniają się do odwracania tej tendencji.

Nagroda będzie przyznawana inicjatywom już wdrożonym lub nadal w toku, które sprzyjają niedyskryminacji w zakresie integracji na rynku pracy. Inicjatywy muszą być ukierunkowane na ludzi dopiero wkraczających na rynek pracy – na młodzież, osoby ze środowisk migracyjnych – lub na osoby wymagające szczególnego wsparcia – długotrwale bezrobotnych, kobiety oderwane od rynku pracy, osoby niepełnosprawne lub żyjące w ubóstwie.

Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego, przyznawana już po raz dziewiąty, ma doceniać i wspierać te konkretne inicjatywy i dokonania organizacji lub osób indywidualnych, które wniosły znaczący wkład w promowanie wspólnych wartości, spójności i integracji europejskiej. Ubiegłoroczna edycja skupiała się na migracji.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku można znaleźć tutaj.

170717_ekes_grafika

Informacji udziela również:

Margarida Reis – Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 9036

@EESC_PRESS

 #CivSocPrize

Źródło: Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce.

http://ec.europa.eu/poland/events/170717_ekes_pl