14.12.2017

Amiens Europejską Stolicą Młodzieży 2020

Francuskie miasto Amiens zwyciężyło w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2020. Jury doceniło aplikację opartą na silnym przekonaniu o wartości „europejskiego projektu”.

Ogłoszenie wyników odbyło się podczas specjalnej ceremonii w Cascais w Portugalii, Europejskiej Stolicy Młodzieży 2018. W finale tegorocznego konkursu na EYC 2021 obok Amiens znalazły się Chișinău (Mołdowa), Kłajpeda (Litwa), Timisoara (Rumunia) oraz Villach (Austria).

SS-400x229

Miano Młodzieżowej Stolicy Europy miasto otrzymuje na jeden rok, podczas którego ma realizować młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społecznym i ekonomicznym. Inicjatywa ma przyczynić się do rozwoju nowych pomysłów i innowacyjnych projektów, dzięki którym wzrośnie aktywne uczestnictwo młodych ludzi w społeczeństwie. Pierwszą Młodzieżową Stolicą Europy był Rotterdam. W 2017 roku tytuł ten dzierży Varna.

Tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży zostaje przyznawany jest Europejskie Forum Młodzieży (European Youth Forum) i specjalne jury, w skład którego wchodzą różnego rodzaju organizacje, instytucje i podmioty takie jak EurActiv, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, Wspólna Rada Młodzieży z Rady Europejskiej, Parlament Europejski, Rada Gmin i Regionów Europy, Europejski Komitet Regionów, uniwersytety i inni.

Europejska Stolica Młodzieży ma na celu promowanie wewnątrz-europejskiej współpracy pomiędzy młodymi ludźmi. Głównym celem jest poprawa warunków życia młodych ludzi w wybranym mieście będącym Stolicą Młodzieży – nie tylko w trakcie noszenia tytułu, ale również w dłuższej perspektywie. Dodatkowym celem jest aktywizacja młodzieży do współdziałania w tworzeniu i realizacji projektów włączonych w obchody tytułu w swoim mieście, a także zwiększenie atrakcyjności i promocja turystyczna miasta w Europie. Tytuł przyznawany jest zwycięskiemu miastu na 1 rok.

Źródło: eurodesk.pl