Europe Direct Bielsko-Biała | Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT w Bielsku-Białej

Polska będzie musiała tłumaczyć się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE brak zapewnienia właściwych ocen oddziaływania na środowisko rozpoznawczych odwiertów górniczych. Komisja Europejska zwróciła się również o wyjaśnienia na temat stanu wdrażania przepisów o …

Do 1 czerwca można wziąć udział w konsultacjach na temat międzyinstytucjonalnego rejestru przejrzystości – chodzi o stworzenie czytelnych relacji między instytucjami UE a przedstawicielami grup interesów, które usiłują wpływać na ich prace. …

Ministerstwo Rozwoju zaprasza  do udziału w spotkaniu informacyjnym, które jest jednym z elementów działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Planie inwestycyjnym dla Europy (tzw. Planie Junckera) wśród polskich przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się …

25 Kwi 2016

Bezpieczna Unia

Odcięcie terrorystom dostępu do broni, materiałów wybuchowych i funduszy, wymiana informacji i skuteczna obserwacja osób o radykalnych postawach, ochrona obywateli i kluczowej infrastruktury – to elementy skutecznej polityki bezpieczeństwa w Europie. – …

Zadanie konkursowe – dzień piąty – piątek

5. Rozwiąż rebus i podaj jego rozwiązanie.

Zadanie konkursowe – dzień czwarty – czwartek

4. Rozwiąż krzyżówkę. Jako rozwiązanie podaj hasła (odpowiedzi) na 6 pytań krzyżówki …