Europe Direct Bielsko-Biała | Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT w Bielsku-Białej

Warszawa, 27 października 2017 roku

Spotkanie będzie nawiązaniem i rozwinięciem debaty z udziałem obywateli zorganizowanej 25 marca 2017 roku. Składać się będzie z trzech części merytorycznych. W ramach każdej z nich …

Przy okazji Orędzia o stanie Unii 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker ogłosił nowy kodeks postępowania dla członków Komisji Europejskiej. Uaktualnione zasady wyznaczają nowe standardy etyczne w Europie. Chodzi m.in. o zapobieganie konfliktom …

To czas na zbudowanie do 2025 r. bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Europy – powiedział Jean-Claude Juncker w tegorocznym Orędziu o stanie Unii. W przemówieniu programowym wygłoszonym w Parlamencie Europejskim przewodniczący …

– Naszym celem jest ograniczenie pola działania terrorystów: utrudnianie im podróżowania, szkolenia, pozyskiwania środków finansowych, broni i materiałów wybuchowych – powiedział komisarz Julian King prezentując 10. sprawozdanie dotyczące unii bezpieczeństwa. Komisja naciska …

Została ogłoszona lista finalistów RegioStars 2017, corocznego konkursu, w którym wyróżniane są najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne współfinansowane ze środków unijnych funduszy spójności.

Niezależne jury konkursu, pod przewodnictwem posła do Parlamentu Europejskiego …