Europe Direct Bielsko-Biała | Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT w Bielsku-Białej

Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Dokument powinien pomóc państwom członkowskim opracować plany lepszego skoordynowania różnych działań na morzu, zapewniając ich maksymalną skuteczność oraz zgodność z zasadą zrównoważonego …

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy zespół Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Bielsko-Biała.

Według Komisji Europejskiej Polska nie przestrzega przepisów dotyczących emisji fluorowanych gazów cieplarnianych. Zastrzeżenia są także co do niepełnej transpozycji dyrektyw dotyczących sposobu składowania dwutlenku węgla i jakości paliwa. Komisja prowadzi także postępowanie …

Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek Punkt będzie otwarty w godz. 8.00-15.00.

Unia Europejska rozpoczyna konsultacje w celu zgromadzenia opinii na temat tego, jak technologie mobilne mogą zostać wykorzystane w celu poprawy usług zdrowotnych w Europie i przyczynić się do potencjalnych oszczędności sięgających 99 …