Europe Direct Bielsko-Biała | Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT w Bielsku-Białej

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja im. Ronalda Reagana w Polsce, Komisja Europejska oraz UNDP zapraszają na otwarty wykład z cyklu Kapuściński Development Lectures, który wygłosi Carl Bildt, twórca programu …

Brak właściwego nadzoru, precyzyjnych przepisów oraz ścieżki odwoławczej – to ustalania raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) na temat praktyk inwigilacji przez służby wywiadowcze w 28 państwach członkowskich. Analizę konsekwencji inwigilacji …

Park Narodowy Zakouma w Czadzie został założony w latach 60. w celu ochrony tamtejszej fauny przed kłusownikami. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, kiedy z rąk sudańskich łowców kości słoniowej zginęło aż 4 …

W Europie poczyniono postępy w zdobywaniu wykształcenia, lecz konieczne są inwestycje, które sprawią, że edukacja stanie się bardziej integracyjna i sprzyjać będzie mobilności społecznej – wynika z „Monitora kształcenia i szkolenia 2015″. …

W związku z wyrokiem w sprawie Schrems Komisja Europejska przedstawia wytyczne dotyczące transatlantyckiego przekazywania danych i nawołuje do szybkiego ustanowienia nowych ram działania. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydany 6 października podkreślił znaczenie …